LI Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 listopada 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: wtorek, 8 listopada 2022
Długość nagrania: 00:09:55
Liczba odtworzeń: 750
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad LI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
5. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
6. Zakończenie obrad LI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad