LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu czwartek, 22 grudnia 2022 r.

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: czwartek, 22 grudnia 2022
Długość nagrania: 00:12:42
Liczba odtworzeń: 490
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:211.Otwarcie Sesji.
16:232. Przyjęcie porządku obrad.
16:263. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
16:304.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Lubelskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Nr 826 i Nr 830 na terenie miasta Nałęczów.
16:325. Sprawy różne.
16:326. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad