LIV Sesja - 26.01.2023 r.

Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Czas publikacji: czwartek, 26 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:58:15
Liczba odtworzeń: 548
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:092.Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
10:223.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
10:274.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
10:295.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
10:326.Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
10:567.Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
10:578.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Murowanej Goślinie - najnowsze transmisje z obrad

wtorek, 2 lipca 2024 128
niedziela, 9 czerwca 2024 167
piątek, 10 maja 2024 196
piątek, 10 maja 2024 148
czwartek, 21 marca 2024 228
czwartek, 15 lutego 2024 287
czwartek, 14 grudnia 2023 336
wtorek, 7 listopada 2023 380
środa, 25 października 2023 409
wtorek, 26 września 2023 418
czwartek, 29 czerwca 2023 472
poniedziałek, 5 czerwca 2023 540
Pokaż wszystkie transmisje