LIX Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: piątek, 28 kwietnia 2023
Długość nagrania: 01:57:03
Liczba odtworzeń: 545
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie obrad LIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
11:072. Stwierdzenie quorum
11:093. Przyjęcie porządku obrad
11:094. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
11:395. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
11:396. Interpelacje i zapytania radnych
11:397. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
11:408. Sprawy różne
12:309. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
a)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
b)zgłaszanie kandydatów
c)powołanie Komisji Skrutacyjnej
d)przyjęcie regulaminu głosowania
e)przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania
f)podjęcie uchwały
12:3410. Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2022 rok – planowane zamierzenia na lata 2023 – 2024
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
12:3811. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2022 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
12:4212. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2022”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
12:4413. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2022 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
12:5314. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:5615. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:5916. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
13:0117. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 – 2022” za rok 2022
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
13:0418. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 - 2025
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:0919. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:1220. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Folwarcznej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:1521. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:1822. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu odrzucenia wniosku o wypłatę zadośćuczynienia
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Zakończenie obrad LIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad