LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu wtorek 24.10.2023 r.

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: wtorek, 24 października 2023
Długość nagrania: 00:29:13
Liczba odtworzeń: 400
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:231.Otwarcie Sesji.
16:242. Przyjęcie porządku obrad.
16:313. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16:494. Sprawy różne.
16:515. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad