IV Sesja Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 07 czerwca 2024

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: piątek, 7 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:06:52
Liczba odtworzeń: 116
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:341.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
10:352.Przyjęcie porządku obrad.
10:403.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:37a)wystąpienia Gminy Chorzele ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
10:40b)zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców w mieście Chorzele i sołectwach oraz określenia terminu wyborów.
10:404.Zapytania i wolne wnioski.
10:405.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad