III sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 7 czerwca 2024

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: niedziela, 9 czerwca 2024
Długość nagrania: 02:27:10
Liczba odtworzeń: 75
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:032.Przyjęcie porządku obrad.
14:333.Przedstawienie przez Burmistrza Solca Kujawskiego Raportu o stanie Gminy za 2023 rok.
14:354.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania.
14:515.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2023 rok.
15:076.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
15:127.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2024 rok.
15:288.Wolne głosy i wnioski.
15:289.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad