III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica w dniu 10 czerwca 2024 roku

Rada Gminy Kąkolewnica
Czas publikacji: 3 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:53
Liczba odtworzeń: 295
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:141.Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe:
09:14a) stwierdzenie kworum,
09:15b) odczytanie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
09:37a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
09:50b) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa lubelskiego,
10:14c) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Turowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
d) w sprawie zmiany w uchwały Nr II/7.2024 z dnia 27 maja 2024 r. Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie powołania składów osobowych stałych Komi Rady Gminy Kąkolewnica:
1) Wybór członka do Komisji Rewizyjnej i dwóch członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
2)Kandydat do Komisji Rewizyjnej: Waldemar Sikora
3)Kandydat do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji : Wiesław Murawka
4)Kandydat do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji : Paulina Izdebska
10:295) podjęcie uchwały.
10:294. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Kąkolewnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje