V sesja Rady Miejskiej w Strykowie 05 lipca 2024 r. o godz. 15.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: piątek, 5 lipca 2024
Długość nagrania: 00:35:56
Liczba odtworzeń: 372
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie obrad V sesji i stwierdzenie kworum.
15:052. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
15:083. Przyjęcie porządku obrad.
15:094. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15:145. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/671/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 rok (V_33_2024).
15:266. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2024 - 2040 (V_34_2024).
15:317.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Strykowie.
15:348.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków.
15:359. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2024 r.
15:3610. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15:3611. Zamknięcie obrad V sesji.
pokaż cały porządek obrad