6. Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 8 lipca 2024 r. cz. I

Rada Miejska w Przemyślu
Czas publikacji: poniedziałek, 8 lipca 2024
Długość nagrania: 01:22:01
Liczba odtworzeń: 134
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:182.Przyjęcie Protokołu Nr 4 z Sesji z dnia 17.06.2024.
10:583.Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
11:004.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśl. - proj. nr 151/2024
11:01a)Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 5/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady. - proj. nr 164/2024
11:02b)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Przemyślu - proj. nr 165/2024
11:51c)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu - proj. nr 166/2024
11:545.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 150/2024
11:57a)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r. - proj. nr 153/2024
11:59b)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 154/2024
12:02c)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 162/2024
12:05d)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 163/2024
12:08e)Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku, poświęconego pamięci ks. mjr. dr. Mikołaja Drużbackiego - proj. nr 155/2024
12:20f)Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 138/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia Regulaminu wprowadzającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2023 – 2026 oraz Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miejskiej Przemyśl - proj. nr 159/2024
12:226.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 152/2024.
12:25a)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy- proj. nr 160/2024
12:29b)Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 157/2024
12:31c)Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 158/2024
13:107.Wystąpienia radnych.
13:108.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad