Sesja Rady w dniu poniedziałek, 8 lipca 2024

Rada Gminy Choczewo
Czas publikacji: wtorek, 9 lipca 2024
Długość nagrania: 00:17:10
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie posiedzenia
16:142.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok
16:153.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2027
16:224.Dyskusja
16:225.Zakończenie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad