V Sesja Rady w dniu poniedziałek, 8 lipca 2024 cz.1

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: wtorek, 9 lipca 2024
Długość nagrania: 02:35:29
Liczba odtworzeń: 104
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:091.Otwarcie obrad.
16:112.Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
16:183.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka.
16:204.Uchwała w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
16:215.Uchwała w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
6.Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie zawacia i realizacji porozumienia w sprawie skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka.
16:247.Uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na rok 2024 na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".
16:288.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16:379.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wieliczka.
16:4210.Uchwała w sprawie bezprzetargowego wynajmu lokalu użytkowego położonego w Wieliczce ul. Dembowskiego 55 na rzecz dotychczasowego najemcy.
16:4911.Uchwała w sprawie bezprzetargowego wynajmu lokalu użytkowego położonego w Węgrzcach Wielkich 266 na rzecz dotychczasowego najemcy.
16:5112.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Sygneczów, stanowiącej własność osoby fizycznej.
16:5313.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Czarnochowice, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
16:5514.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Grabie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
16:5715.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kokotów stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0116.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strumiany, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0317.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0418.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0619.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0720.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:0921.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:1122.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:1323.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 3, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:1524.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 3, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:1825.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Grabówki, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:1926.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
18:2227.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka położonej w Wieliczce obr. 1.
-Przerwa w obradach do 11 lipca 2024 r., godz. 16.00.
28.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wieliczka położoną w Wieliczce obręb 2.
29.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość położoną w miejscowości Czarnochowice, stanowiącą własność Gminy Wieliczka.
30.Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
31.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Wieliczce - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje