IV Sesja Rady Miejskiej w Kleczewie

Rada Miejska w Kleczewie
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 01:16:33
Liczba odtworzeń: 1226
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z III sesji.
4.Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie następujących uchwał:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2018 r;
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026;
c)w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kleczewie;
d)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin;
e)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew;
f)w sprawie ustalania wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
g)zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym.
h)w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
i)w sprawie wystąpienia Gminy Kleczew ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Ochrony Środowiska - Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zamknięcie obrad IV sesji.
pokaż cały porządek obrad