XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Jeżowie w dniu wtorek, 31 stycznia 2023

Rada Miejska w Jeżowie
Czas publikacji: środa, 1 lutego 2023
Długość nagrania: 02:26:13
Liczba odtworzeń: 528
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:321.Otwarcie Sesji
13:322.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jeżowa
13:323.Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości
13:333Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Jeżów
4.Podjęcie uchwał
13:531)Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023 – 2038
14:062)Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok
14:103)Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
14:144)Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
14:215)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jeżów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość
14:245.Sprawy bieżące
14:246.Zamknięcie Sesji
pokaż cały porządek obrad