III Sesja Rady - 28.12.2018 r.

Rada Powiatu Kłobuckiego
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 02:28:49
Liczba odtworzeń: 155
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłobuckiego.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7.Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8.Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Powiatu Kłobuckiego.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu aktualizację numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Kule gmina Popów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu Kłobuckiego do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Kłobuckiego.
22.Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11:00).
23.Wnioski i oświadczenia Radnych.
24.Zakończenie III Sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Kłobuckiego - najnowsze transmisje z obrad

29 września 2023 82
19 października 2023 240
11 października 2023 409
12 kwietnia 2019 191
28 sierpnia 2019 216
26 września 2019 189
14 listopada 2019 221
Pokaż wszystkie transmisje