Sesja Rady w dniu piątek, 28 grudnia 2018

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 00:45:01
Liczba odtworzeń: 2553
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r.
4. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr IV/32/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2019 r.
b) Uchwała Nr IV/33/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.
c) Uchwała Nr IV/34/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2018-2027.
d) Uchwała Nr IV/35/2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 rok.
e) Uchwała Nr IV/36/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
f) Uchwała Nr IV/37/2018 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
12:378. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad