XLVI Sesja Rady Gminy Biała Podlaska

Rada Gminy w Białej Podlaskiej
Czas publikacji: 16 września 2023
Długość nagrania: 00:40:18
Liczba odtworzeń: 91
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Sprawy regulaminowe - stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Biała Podlaska na 2023 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
6.Wybory ławników na kadencję 2024-2027.
7.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad