LXXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu piątek, 15 września 2023

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: poniedziałek, 18 września 2023
Długość nagrania: 00:39:02
Liczba odtworzeń: 510
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:331.Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
09:342.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
10:103.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.
10:104.Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.
pokaż cały porządek obrad