LXII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku w dniu 5 września 2023 roku.

Rada Miejska w Brzostku
Czas publikacji: poniedziałek, 18 września 2023
Długość nagrania: 01:08:25
Liczba odtworzeń: 347
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
16:042.Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
16:09a)w sprawie przystąpienia do przygotowania Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap V - kanalizacja”
16:11b)w sprawie przystąpienia do przygotowania Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap V - Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn”
16:44c)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LIV/444/21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 grudnia 2022 roku,
16:53d)w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
16:57e)w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą „Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000 – 1+035 w miejscowości Grudna Dolna”.
17:02f)w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kortu tenisowego na obiekt wielofunkcyjny: kryty kort tenisowy i lodowisko sztuczne mrożone w Brzostku”.
17:05g)w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
17:09h)w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
17:104.Zamknięcie porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad