LXIII Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 18 września 2023 r.

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: poniedziałek, 18 września 2023
Długość nagrania: 00:29:03
Liczba odtworzeń: 404
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji.
13:042. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
13:043. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
13:044. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
13:165. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr LVII/271/22 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.
13:196. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
13:227. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie emisji obligacji.
13:258. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
13:269. Informacja Przewodniczącego Rady na temat działalności w okresie międzysesyjnym.
13:2710. Interpelacje i zapytania radnych.
13:2711. Wnioski i oświadczenia radnych.
13:2812. Wolne głosy, komunikaty.
13:2813. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad