LXXI Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu poniedziałek, 18.09.2023 część 3

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: poniedziałek, 18 września 2023
Długość nagrania: 01:23:46
Liczba odtworzeń: 491
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie Sesji.
15:152. Przyjęcie porządku obrad.
15:293. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15:584. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
16:045. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 420/4 położonej w miejscowości Drzewce.
16:066. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Nałęczów.
16:187. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami Rady.
16:478. Oświadczenia i wolne wnioski.
16:489. Interpelacje i zapytania
16:4810. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad