Sesja Rady CXX w dniu 6 listopada 2023

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 17 listopada 2023
Długość nagrania: 03:06:13
Liczba odtworzeń: 47
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych /projekt nr 704.2023/,
2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 798.2023/,
3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 800.2023/,
4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 801.2023/,
5.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Opolnie Zdroju /projekt nr 802.2023/,
6.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wyszkowie /projekt nr 803.2023/,
7.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej /projekt nr 804.2023/,
8.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej /projekt nr 805.2023/.
9.w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia /projekt nr 806.2023/,
10.w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok wraz z autopoprawką /projekt nr 807.2023/,
11.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 808.2023/.
6.Stanowisko Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
7.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy (OSiR, BOK, BP).
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad