Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu 23 października 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: niedziela, 19 listopada 2023
Długość nagrania: 01:49:17
Liczba odtworzeń: 487
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ropa w roku szkolnym 2022/2023.
5.Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Gorlicach w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich oraz skazanych wraz z informacją o podmiotach.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 37/.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR XLIII/304/22 Rady Gminy Ropa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie /druk nr 38/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie /druk nr 39/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie /druk nr 40/.
10.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
12.Zatwierdzenie protokołów z LIV i LV sesji Rady Gminy Ropa.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Ropa - najnowsze transmisje z obrad

poniedziałek, 17 czerwca 2024 354
wtorek, 23 kwietnia 2024 1426
czwartek, 14 marca 2024 535
piątek, 26 stycznia 2024 513
środa, 20 grudnia 2023 446
środa, 29 listopada 2023 599
niedziela, 19 listopada 2023 487
czwartek, 14 września 2023 555
czwartek, 31 sierpnia 2023 613
Pokaż wszystkie transmisje