LXXIX Sesja Rady Miejskiej cz.1

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: czwartek, 22 lutego 2024
Długość nagrania: 03:51:57
Liczba odtworzeń: 355
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja nt. inwestycji na Osiedlu Drwęckim - budowa masztu.
6.Informacja nt. powrotu wojska do Ostródy, informacja nt. przeznaczenia terenu pod budowę nowego budynku dla Policji.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ostróda na 2024 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024-2030.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXXVIII/474/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 654/13, położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 354/68, położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 132/2, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Władysława Reymonta.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 418/48, 418/46, 418/49 i 418/47.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 93/4, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Mazurskiej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 134 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 135 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 136 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 127 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 128 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 129 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 142 oraz nr 145, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 141 oraz nr 145, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 139, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
29.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 140, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 130 położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
31.Informacje Przewodniczącego Rady.
32.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej i realizacji uchwał Rady.
33.Wolne wnioski i informacje.
34.Interpelacje i zapytania.
35.Zamknięcie LXXIX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Ostródzie - najnowsze transmisje z obrad

piątek, 24 maja 2024 138
środa, 22 maja 2024 158
poniedziałek, 13 maja 2024 146
poniedziałek, 13 maja 2024 131
wtorek, 23 kwietnia 2024 405
sobota, 6 kwietnia 2024 238
sobota, 6 kwietnia 2024 156
sobota, 6 kwietnia 2024 175
Pokaż wszystkie transmisje