I Sesja Rady Miejskiej cz.1

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: poniedziałek, 13 maja 2024
Długość nagrania: 01:31:11
Liczba odtworzeń: 132
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3.Wręczenie Burmistrzowi Miasta Ostróda zaświadczenia o wyborcze.
4.Złożenie ślubowania przez Radnych.
5.Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
6.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Ostródzie - najnowsze transmisje z obrad

piątek, 24 maja 2024 139
środa, 22 maja 2024 158
poniedziałek, 13 maja 2024 146
poniedziałek, 13 maja 2024 132
wtorek, 23 kwietnia 2024 405
sobota, 6 kwietnia 2024 239
sobota, 6 kwietnia 2024 157
sobota, 6 kwietnia 2024 177
Pokaż wszystkie transmisje